میانگین مقدار تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با میانگین ماهانه سال قبل با افزایش ١١ درصدی همراه بوده است ولی با توجه به نقص در خودروهای تولید به ویژه در گروه تیبا و عدم تحویل، میانگین مقدار فروش تنها.....

بورس24: طی ماه جاری شاهد افزایش تقاضا در گروه خودرو و در نماد خساپا هستیم چنانکه از ابتدای شهریور تا کنون ارزش سهام این شرکت رشدی بالغ بر 13.5 درصد را تجربه نموده است و این در حالی است که طی سال جاری رشد ارزش سهام شرکت 55 درصد بوده است. روند افزایش ارزش سهام شرکت و حجم معاملات طی سال جاری به صورت زیر می‌باشد:

طی این گزارش به بررسی عملکرد شرکت طی 5 ماهه سال جاری پرداخته شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه مربوط به مرداد، تولید و فروش طی دوره 5 ماهه و همچنین تولید و فروش سال 97 به صورت جدول زیر می‌باشد:

بر اساس اطلاعات جدول فوق می‌توان دید  که میانگین مقدار تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با میانگین ماهانه سال قبل با افزایش 11 درصدی همراه بوده است ولی با توجه به نقص در خودروهای تولید به ویژه در گروه تیبا و عدم تحویل، میانگین مقدار فروش تنها 2 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین با افزایش 11 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات، میانگین درآمد ماهانه نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافته است.

طی سال جاری همچنین با کاهش در فروش محصولاتی همچون برلیانس و برخی فروش‌های صادراتی، ترکیب فروش شرکت نیز تغییر نموده است که به منظور مقایسه بهتر این تغییرات به صورت میانگین مقدار فروش ماهانه به صورت نمودار زیر نمایش داده شده است:

همچنین با تغییر در نرخ فروش و مقدار فروش هر گروه محصول، درآمد حاصل از آن و همچنین ترکیب درآمدی شرکت نیز تغییر نموده است که این تغییرات نیز مشابه نمودار بالا بر اساس میانگین ماهانه به صورت زیر می‌باشد:

همان‌طور که می‌توان دید طی سال جاری با وجود کاهش در تعداد فروش گروه تیبا، افزایش نرخ در این گروه باعث افزایش درآمد حاصله شده و کاهش در این بخش را جبران نموده است. مجموع تغییرات طی سال جاری به منظور قابلیت مقایسه بر اساس میانگین ماهانه به صورت جدول زیر خلاصه شده است:

همچنین نمودار تغییرات فوق به منظور درک بهتر چگونگی تأثیر تغییر مقدار و نرخ فروش بر درآمد حاصله به صورت زیر ترسیم شده است:

همان‌طور که می‌توان دید طی سال جاری در گروه محصولات سراتو، آریو و چانگان شرکت با کاهش درآمد مواجه بوده است ولی با افزایش درآمد در گروه پراید و تیبا این کاهش‌ها جبران شده به‌گونه‌ای که میانگین درآمد کلی طی سال جاری بر اساس میانگین ماهانه با افزایش 13 درصدی نیز همراه بوده است.

در خصوص سودآوری نیز می‌توان گفت که طی دوره سه ماهه شرکت با سرمایه 39266675 میلیون ریال، برای هر سهم خود زیان خالص 202 ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود 2 ریال دوره مشابه، کاهش در سودآوری را نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن کاهش 46 درصدی در درآمدهای عملیاتی طی این دوره می‌باشد که با کاهش تنها 29 درصد در بهای تمام‌شده، سود ناخالص 3993661 میلیون ریالی دوره مشابه سال قبل به زیان ناخالص 1958737 میلیون ریال تبدیل شده است.

در نهایت نیز قابل ذکر است که شرکت طی اطلاعیه‌هایی در سامانه کدال خبر از برگزاری مزایده به منظور فروش بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود شامل سهام شرکت خدماتی مسافرتی هوایی ایران (سهامی خاص)، سهام شرکت فولاد کار سیستم اسفراین (سهامی خاص) و همچنین فروش املاک مازاد خود در شهرهای تهران، قائم‌شهر و ایزد شهر داده است که با توجه به عدم اعلام شرکت  نسبت به میزان فروش و همچنین مشخصات املاک مورد مزایده، تعیین مبلغ فروش و همچنین سود حاصل از آن امکان پذیر نمی‌باشد. البته این موضوع خود می‌تواند دلیل افزایش تقاضای این روزها در بازار برای سهام شرکت و افزایش ارزش شرکت در بازار باشد.