روزهای نیمه‌ تعطیل بازارهای کالایی هم می‌ تواند، محرک‌ هایی برای رشد حجم معاملات به شمار رود؛ اما اگر بتوان رخدادهای زیر پوستی بازار را به عنوان داده‌ های قطعی مورد توجه قرار داد. بازار فولاد حتی این روزها هم افت نرخ نداشته است و نشان می‌ دهد، که مقاومت در برابر افت قیمت‌ ها به یک رویه متعادل در بازار فولاد بدل شده است. آن هم...