بر اساس اطلاعاتارائه شده شرکت، میانگین تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با سال قبل افزایش ١٩ درصدی یافته که با افزایش بیشتر در فروش، میانگین مقدار فروش ماهانه نسبت به سال قبل افزایش ٢۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی سال جاری با افزایش ٢٠ درصدی در......

بورس24: مطالعات احداث کارخانه از سال 1353 شروع  و در سال 1366 کارخانه سیمان 2000 تنی لوشان به بهره‌برداری رسید. بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت در سال 1365 این کارخانه به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی واگذار گردید که در واقع این اولین سرمایه‌گذاری هلدینگ تأمین اجتماعی در سیمان بود. و در سال 1366 به نام شرکت سیمان خزر تغییر نام داد. شرکت سیمان خزر در سال 1374 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در سال 1378 به شرکت سیمان فارس و خوزستان واگذار گردید. سهام شرکت در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تحت نماد سخزر در گروه سیمان، آهک و گچ مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین ارزش سهام شرکت طی سال جاری رشد 68 درصدی را تجربه نموده که روند افزایش ارزش سهام این شرکت و همچنین حجم معاملات آن طی سال جاری به صورت زیر می‌باشد:

پس از بررسی‌های کارشناسان این شرکت در اواخر دهه 70 با توجه به برخی موارد از قبیل بالا بودن هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه بالا در مصرف انرژی در مقیاس تولید و موارد دیگر، در تیر ماه سال 1380 مطالعات و مکاتبات در خصوص افزایش ظرفیت از 2000 تن به 4000 تن در روز با شرکت‌های داخلی و خارجی صورت گرفت، و در دی ماه 1380 مجوز افزایش ظرفیت از وزارت صنایع و معادن اخذ و در اوایل سال 1382 بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان بانک عامل جهت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از صندوق ذخیره ارزی تعیین گردید. پس از اخذ موافقت تسهـیلات ریـالی و ارزی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی از فروردین ماه سال 1383 عملیات اجرایی طرح افزایش ظرفیت آغاز و در دی ماه 1385 خـــط تولید برای بهینه‌سازی و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات جدید متوقف گردید و پس از راه‌اندازی دوباره و در حال حاضر شرکت با این ظرفیت در حال تولید می‌باشد. آمار تولید و فروش شرکت طی سال 97 و 5ماهه سال جاری به صورت زیر می‌باشد:

بر اساس اطلاعات جدول فوق، میانگین تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با سال قبل افزایش 19 درصدی یافته که با افزایش بیشتر در فروش، میانگین مقدار فروش ماهانه نسبت به سال قبل افزایش 25 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی سال جاری با افزایش 20 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات، میانگین درآمد ماهانه 49 درصد افزایش یافته است.

همچنین طی 5 ماهه سال جاری با تغییر در نرخ فروش و همچنین کاهش صادرات، ترکیب فروش و همچنین ترکیب درآمدی سال جاری با تغییر همراه بوده است. تغییرات طی سال جاری بر اساس میانگین ماهانه به منظور قابلیت مقایسه با سال قبل، در جدول زیر خلاصه شده است:

همچنین نمودار تغییرات فوق به صورت نمودار زیر ترسیم شده است:

همان‌طور که می‌توان دید تنها محصولی که طی سال جاری کاهش نرخ داشته کلینکر می‌باشد که با 5 درصد کاهش نرخ همراه بوده است. با این حال افزایش 15 درصدی در مقدار فروش آن، کاهش نرخ را جبران نموده و باعث رشد 10 درصدی در میانگین درآمد حاصل از فروش این محصول نیز گردیده است.

در خصوص سودآوری، شرکت طی سه ماهه سال جاری با سرمایه 230 میلیارد ریال، برای هر سهم ، سود خالص 170 ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود 74 ریال دوره مشابه سال مالی قبل، افزایش 120 درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش در سودآوری ناشی از افزایش 71 درصدی در درآمدهای عملیاتی می‌باشد که با افزایش 91 درصدی در بهای تمام‌شده، سود ناخالص را 27 درصد رشد داده است که انتظار می‌رود با افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش 35 تا 40 درصدی در درآمدهای عملیاتی، افزایش در سود ناخالص از 27 تا 100 درصد افزایش یابد. طی دوره سه ماهه سال جاری با کاهش 16 درصدی در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و همچنین حذف 3497 میلیون ریال سایر هزینه‌های عملیاتی دوره مشابه سال قبل، سود عملیاتی 66 درصد رشد یافته که در نهایت با کاهش 31 درصدی در هزینه‌های مالی و همچنین افزایش 243 درصدی در سایر درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از سود تسعیر ارز و شناسایی 1810 میلیون ریال سایر درآمدهای متفرقه، سود خالص قبل از مالیات افزایش 128 درصدی را تجربه نموده است.

همچنین شرکت طی سال 97 تصمیم به افزایش سرمایه 270 میلیارد ریالی گرفته  که 200 میلیارد آن از محل آورده نقدی سهامداران و 70 میلیارد آن از محل سود انباشته تأمین خواهد شد که با این افزایش سرمایه 117 درصدی، سرمایه شرکت به 500 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه هنوز ثبت نگردیده است که با انجام مراحل آن تا پایان سال جاری سرمایه ثبتی شرکت 500 میلیارد ریال خواهد بود.