به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم غذایی با تارگت بالای تکنوفاندامنتال سیگنال خرید سنگین صادر کرده است