در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، پس از یک رشد ۵ موجی ، قیمت برای مدت ۵ سال در قالب یک الگوی مثلث در حال اصلاح بوده است. در روزهای پایانی سال گذشته...