به موجب پروانه بهره ‌برداری که توسط سازمان صنایع و معادن خراسان صادر شده بهره‌ برداری از کارخانه با ظرفیت تولید ٣۴٠٠ تن کلینکر در اول مهر ماه سال ١٣٨٧ شروع شده است و شرکت طی این سال‌ها.....