بازارهای کالایی از هم‌اکنون با ذهنیت یک هفته نیمه تعطیل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و انتظار ثبت رخداد مهمی در این بازار برای هفته جاری وجود ندارد. این شرایط به این معنی است که خبر مهمی هم برای مخابره وجود ندارد اگرچه اوضاع در همه بازارها یکسان نبوده و نیست. بازارهای آتی بورس کالا امروز با کاهش نرخ روبه‌رو شده‌اند ولی بازار پلیمرها جرقه‌های مهمی از رشد نرخ را به ثبت رساند. بازار فولاد نیز همچون روزهای گذشته آرامش را در دستور کار خود قرار داده و در نهایت می‌توان گفت بازار مهم امروز همان بازار پلیمرها بود. بورس انرژی هم یک روز متعادل را پشت سر گذاشت.