طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت با افزایش تقاضا در بازار شاهد رشد و روند صعودی در شاخص بودیم به‌گونه‌ای که شاخص امروز با رشد ١.۵٢ درصد و در ٢٩۴۶٠١.۵۶ واحد به کار خود پایان داد که بیشترین مقدار ثبت شده برای شاخص طی معاملات امروز بازار می‌باشد. همچنین.....