فعالان بازار فولاد و سنگ آهن در هفته های اخیر با احتیاط رفتار کرده اند زیرا اخبار منفی و مثبت مختلف منتشر شده است. هفته گذشته عملکرد بازار سنگ آهن مثبت بود اما این بدان معنا نیست که ..