در شرایطی به مصاف بازار نخستین روز کاری هفته می‌رویم که معامله‌گران روز چهارشنبه به حضور مصمم‌ خود در سمت تقاضا ادامه دادند. در واقع روند حرکتی شاخص که طی روزهای میانی هفته چهره متزلزلی را نمایش داده بود، به یک باره روند شتابانی گرفت تا جایی که دماسنج بازار موفق شد پرچم خود را به روی قله ٢٩٠ هزار واحدی به احتزاز درآورد. همچنان قدرت پول‌های ورودی حرف اول را می‌زند و جالب اینکه در بازار روز چهارشنبه نگرانی خاصی در رفتار معامله‌گران نسبت به تحولات و اخبار انتهای هفته رویت نمی‌شد. البته از کنار بهبود اخبار سیاسی و ایجاد روزنه در روابط دیپلماتیک میان ایران و غرب به سادگی نمی‌توان گذشت. همچنین رکود سایر بازارها در سرعت گرفتن ورود نقدینگی به بورس تهران موثر بوده است. در این راستا، شاهد صدور سیگنال‌های ...