طی معاملات روز چهارشنبه بازار همان‌طور که انتظار می‌رفت شاهد افزایش تقاضا متأثر از ثبات نسبی بازار ارز و همچنین افزایش تقاضا در روز معاملاتی قبل بودیم. چنانکه شاخص در همان ابتدا روند صعودی خود را آغاز نمود و ......