شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان در تاریخ ١ دی ماه ٧٧ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در مورخ ١۵ تیر ماه ٨۴ سهامی خاص تبدیل گردید. آخرین سرمایه ٣٨٨٠٣٩ میلیون ریال می‌باشد. همچنین شرکت .....