شرکت سیمان ایلام در تاریخ ١٨-٠٨-١٣۶٨ به صورت شرکت سهامی خاص و به شماره ۷۲۰۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت واحدهای صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام......