سهام شرکت های انفورماتیک طی سال گذشته نوساناتی داشته اند اما به طورکلی می توان آن ها را در رمزه سهام ارزان قیمت بازار جای داد. یکی از این سهم ها که به دلیل مشکلات غیر عملیاتی با افت قیمت مواجه شد ...