چند هفته پیش به نظر می رسد شرایط به تدریج در حال بهتر شدن است و می توان به کاهش ریسک ها امیدوار بود. البته وضعیت بازار طلا بوضوح نشان می داد چنین نیست و باید در باره آینده با دقت بیشتری ..