شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در تاریخ ٢١ اردیبهشت ١٣٧٠ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۳۵ مورخ همان تاریخ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان فلاورجان و در تاریخ ٢٠ اسفند ٧٩ .....