بر اساس اطلاعات منتشر شده شرکت، میانگین تولید ماهانه طی سال جاری با وجود تولید محصولاتی همچون جرم، دکستروز و پوسته مرطوب طی این سال نسبت به میانگین ماهانه سال قبل کاهش ٨ درصدی را نشان می‌دهد که خود باعث کاهش ٩ درصدی در مقدار فروش شده است. با این حال با افزایش.....