عطش خریداران! حجم و ارزش معاملات امروز به قدری در یک بازار بالا بود، که تنها در بازار صادراتی...