بورس ٢۴ : بازارهای کالایی همان روند آرام و کم رمق و کم حاشیه را پی گرفته‌اند و باز هم تغییر بزرگی در این بازارها به ثبت نرسید اگرچه این روزها گویی روزهای بورس انرژی است و می‌توان بورس انرژی را از خوب‌های بازار به شمار آورد. بازار فولاد باز هم ثبات نرخ داشت و حتی برای اواسط هفته جاری هم خبر خوشحال کننده‌ای برای این بازار به ثبت نرسید... البته اوضاع معاملات در بورس کالا به نسبت گذشته قابل قبول است. بازار پلیمرها تغییر خاصی نداشته و معاملات بورس کالا هم رونق بزرگی را نشان نمی‌دهد. این شرایط به این معنی است که رکود حداقل برای هفته جاری در این بازار ادامه داشته و می‌تواند با روند کاهش قیمت‌ها ، امیدواری‌ها به بهبود اوضاع را به تعویق انداخت... بازار آتی همچون روز گذشته نسبتاً متعادل بود و این تعادل شکننده نشان می‌‌دهد که این بازار هم بعد از رشد قیمت‌های اخیر وارد یک فاز تثبیت نرخ شده است ولی مشخص نیست که در پس این پرده آیا تعدیل نرخ هم در کار است و یا خیر. بورس انرژی اما امروز خوش درخشید...