طی معاملات امروز شاهد نوساناتی در شاخص بودیم به‌گونه‌ای که در ابتدا با افزایش تقاضا متأثر از رشد شاخص طی معاملات روز قبل، شاخص روندی صعودی به خود گرفت و تا ٢٨٧١۴٧.٩٢ واحد صعودی کرد ولی این روند دوام چندانی نداشت و با افزایش عرضه از سوی سهامداران حقیقی .....