بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار، میانگین تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با سال مالی قبل کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد ولی با افزایش فروش، میانگین مقدار فروش تنها ٣ درصد کاهش یافته است. همچنین طی سال جاری با افزایش ٣٠ درصد در میانگین .....