بورس ٢۴ : پس از یک دوره افزایش نرخ دلار و سپس ثابت شدن این نرخ ،از سال‌های ۹۲ تا ۹۴ شاهد درجا زدن شاخص بورس بودیم. اما از همان سال ۹۴ شاخص بورس تهران موفق به اصلاح ساختار و خیز جدیدی شد، به طوری که پس از حدود سه سال در سال ۹۷ توانست به آنچه مد نظر فعالان بازار بود برسد. این روند صعودی در سال ۹۸ و با افزایش نرخ دلار همگام شد و با وجود این که نرخ ارز سال جاری را با حرکت لاک پشتی به جلو پیش رفته و روی سراشیبی سقوط قرار گرفته است ، با این حال با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و تولید و فروش شرکت ها انتظار تورم ناشی از افزایش نرخ محصولات وجود دارد، که این نشانه می تواند بارزترین دلیل برای رشد شاخص همگام تورم باشد. به هر حال با این که نمی‌توان چندان مولفه های اقتصادی کشور را پیش بینی نمود اما با توجه به رشد نرخ ارز طی سال های اخیر و افزایش دلار از ۴۲۰۰ تومان به حدود ١٢ هزار تومان، شرکت ها برای تهیه مواد اولیه خود ، نیاز به واردات را ضروری می بینند. از سویی با خرید مواد اولیه گران تر مجبور به افزایش قیمت هستند که این افزایش قیمت محصولات تورمی ایجاد می‌کند که همگام با آن موجب رشد برخی دیگر از مولفه های اقتصادی از جمله شاخص بورس اوراق بهادار خواهد شد. با این تفاسیر و با توجه به شاخص ٢٨۴هزار واحدی در روزهای اخیر، انتظار می رود با تورم پیش رو شاهد شاخص بالای ٣٠٠هزار واحد باشیم.فردین آقابزرگی، مدیر عامل کارگزاری بانک دی و خبره بازار سهام با تایید این پیش بینی مقدار شاخص بورس را در زمستان تا کانال ۳۵۰هزار واحد گمانه زنی تحلیلی می کند.در همین راستا با این فعال حقوقی و تحلیل گر خبره بازار سرمایه گپ و گفتی داشته ایم.

بورس 24 : پس از یک دوره افزایش نرخ دلار و سپس ثابت شدن این نرخ ،از سال‌های ۹۲ تا ۹۴ شاهد درجا زدن شاخص بورس بودیم. اما از همان سال ۹۴ شاخص بورس تهران موفق به اصلاح ساختار و خیز جدیدی شد، به طوری که پس از حدود سه سال در سال ۹۷ توانست به آنچه مد نظر فعالان بازار بود برسد.

این روند صعودی در سال ۹۸ و با افزایش نرخ دلار همگام شد و با وجود این که نرخ ارز سال جاری را با حرکت لاک پشتی به جلو پیش رفته و روی سراشیبی سقوط قرار گرفته است ، با این حال با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و تولید و فروش شرکت ها انتظار تورم ناشی از افزایش نرخ محصولات وجود دارد، که این نشانه می تواند بارزترین دلیل برای رشد شاخص همگام تورم باشد.

به هر حال با این که نمی‌توان چندان مولفه های اقتصادی کشور را پیش بینی نمود اما با توجه به رشد نرخ ارز طی سال های اخیر و افزایش دلار از ۴۲۰۰ تومان به حدود 12 هزار تومان، شرکت ها برای تهیه مواد اولیه خود ، نیاز به واردات را ضروری می بینند. از سویی با خرید مواد اولیه گران تر مجبور به افزایش قیمت هستند که این افزایش قیمت محصولات تورمی ایجاد می‌کند که همگام با آن موجب رشد برخی دیگر از مولفه های اقتصادی از جمله شاخص بورس اوراق بهادار خواهد شد. با این تفاسیر و با توجه به شاخص 284هزار واحدی در روزهای اخیر، انتظار می رود با تورم پیش رو شاهد شاخص بالای 300هزار واحد باشیم.فردین آقابزرگی، مدیر عامل کارگزاری بانک دی و خبره بازار سهام با تایید این پیش بینی مقدار شاخص بورس را در زمستان تا کانال ۳۵۰هزار واحد گمانه زنی تحلیلی می کند.در همین راستا با این فعال حقوقی و تحلیل گر خبره بازار سرمایه گپ و گفتی داشته ایم.

پیش بینی شما از وضعیت شاخص بورس در میان مدت چیست؟

با توجه به این که فرض را بر این می گذاریم فعلا امید بر بهبود و تغییر وضعیت نیست و همین روند برای 6ماه دوم سال هم ادامه دار خواهد بود. در حالت مساعد و با فرض ثبات این میزان صادرات نفت و تورم موجود برای نیمه دوم سال طبق جمع بندی حداقل 80درصد نسبت به ابتدای سال رشد شاخص پیش بینی می شود.

یعنی دقیقا تا پایان سال چه سطحی را از شاخص خواهیم دید؟

با توجه به آنچه که گفته شد، تا زمستان با قاطعیت شاخص بورس اوراق بهادار تهران معادل 320تا 350هزار واحد خواهد بود. این میزان شاخص بر اساس تحلیل کارشناسی مبتنی با اطلاعات حال حاضر است.

با این حساب بیشتر نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه سرازیر می شود؟

به دلیل قانومند بودن و نقدشوندگی که ضربان آن به طور طبیعی می زند و با توجه به استقبال از بورس و فرابورس بخش عمده ای از نقدینگی به سمت بورس خواهد آمد. به همین دلیل بورس با عمق بالایی در حال حرکت است.

بخشی از این استقبال را در افزایش حجم معاملات در بورس و فرابورس مشاهده می کنیم، که نشان دهنده صحت این پیش بینی بوده و نقدینگی که بالغ بر ۲هزار هزار میلیارد تومان است، به سمت بازار سرمایه سوق خواهد داشت، هم اکنون نیز میزان معاملات روزانه بازار حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان است که فرآیند بسیار خوبی بوده و بورس با حجم و عمق بالایی در حرکت است.

با توجه به موضوع رشد شاخص و افت نرخ ارز، در خصوص افت نرخ دلار و تاثیرات سود و زیانی آن بر شرکت ها توضیح می دهید؟

در صنایع دارویی ، غذایی و صنایعی که قبلا از ارز 4200تومانی استفاده کرده اند ، آثار سود و زیانی دلار 10هزار تومانی به وضوح بیشتری خود را نشان می دهد ؛ یعنی با توجه به افزایش نرخ دلار ، رشد سود آوری و قدر مطلق سود برخی از صنایع را خواهیم دید.

این موضوع چگونه نمود پیدا می کند؟

شرکتی که روغن خام را به عنوان ماده اولیه با نرخ دلار 4200تومان دریافت می کرده، هم اکنون با دلار 10هزار تومان مواد اولیه خود را وارد می کند و با افزایش قیمت به حاشیه سود مورد نظر خواهد رسید.

با این حال تورم حتما دور از ذهن نیست ، بله؟

شرکت ها با همان حاشیه سود نسبت به دلار نیمایی ، سودآوری شرکت را افزایش می دهند که آثار تورمی به همراه دارد. به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا نرخ ارز موجود و با توجه به این که با مقایسه توان اقتصادی یک کشور با کشور دیگر و کارنسی به دست آمده، قدرت پول ملی کشور کاهش داشته است.

با توجه به شرایط حاکم نرخ ارز چه میزان دستوری است؟

عرضه و تقاضای واقعی در این شراط نامتعادل ، ( نتیجه گیری کردن نسبت به مسائل سیاسی) ، تشدید رکود اقتصادی و عدم تمایل و عدم امکان ورود تقاضا به بنگاه های اقتصادی نرخ ارز را کمی پایین نگه داشته است.

افت تولید شرکت ها و کاهش تقاضای سرمایه گذاری و تجاری به دلیل خاموش کردن جریان واقعی تقاضا به درجا زدن نرخ ارز در صنایع مختلف و به نوعی رفتار دستوری برای سرکوب نرخ ها موجب افت قیمت ارز شده است.

ممکن است با ارز موجود به سمت ایجاد رانت پیش برویم؟

با وضعیت موجود، برای صنایع ارز آوری مانند پتروشیمی ها ، در حال حاضر هم اگر دو نرخی ایجاد نشود، رانتی ایجاد می شود که برخی بنگاه های پر قدرت می توانند از آن نرخ استفاده کنند.

به نوعی قدرت، برنده می شود؟

همچون گذشته شرکت ها با نرخ های ارز پایین اجازه معامله ندارند ،اما برخی بنگاه ها و قدرت های قوی می توانند از رانت ارزهای با نرخ پایین بهره بجویند.

به عنوان سوال آخر، نظر شما در مورد تک نرخی شدن دلار چیست؟

وقت تک نرخی شدن ارز رسیده، با شکل گیری بازار متشکل ارزی، ارز ۴۲۰۰تومانی حذف می شود و ارز ۱۱هزار تومانی به وجود می آید که با این نرخ ثابت به سمت تک نرخی شدن پیش خواهیم رفت.