به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم ساختمانی با قرار گیری در کف قیمتی مستعد رشد تکنوفاندامنتالی بوده و سیگنال خرید خوبی را صادر کرد