طی معاملات امروز ، بازار متأثر از افزایش تقاضا طی ساعات پایانی روز معاملاتی ۴شنبه، شاهد افزایش تقاضا در اکثر نمادهای بازار بودیم به‌گونه‌ای که شاخص در همان روند صعودی به خود گرفت و تا ٢٨۵٢۶۵.۴٣ واحد صعود کرد. ولی این افزایش .....