بازار روز چهارشنبه تحت تاثیر ابلاغیه جدید سازمان فرابورس درخصوص وضعیت شرکت‌هایی که در بازار پایه معامله می‌شوند و همچنین فشار عرضه دقایق پایانی بازار روز سه‌شنبه، با حضور گسترده فروشنده‌ها آغاز به کار کرد؛ بطوریکه بسیاری از نمادها در همان دقایق ابتدایی تا قیمت‌های بیش از ٣ درصد منفی عقب نشستند و در نتیجه دمای شاخص کل حدود ۴.٠٠٠ واحد کاهش یافت اما با گذر از دقایق ابتدایی، به مرور روند عرضه و تقاضا در سهام بورسی و فرابورسی (به غیر از بازار پایه) سر و شکل بهتری گرفت تا جایی که شاخص کل، تمام افت یک ساعت ابتدایی را جبران نمود و در نهایت با رشد حدود ٢٠٠ واحدی به کار خود خاتمه داد. به نظر می‌رسد تصمیمات جدید سازمان بورس درخصوص بازار پایه سبب کاهش جذابیت برای معامله‌گران شده و در نتیجه نقدینگی موجود در این بازار، مسیر ...