طی مرداد ماه شاهد افزایش نسبی تقاضا در گروه فلزات اساسی ناشی از رونق فروش محصولات در بورس کالا برای محصولات فولادی بودیم به‌گونه‌ای که نمادی همچون ذوب طی این ماه رشد .....

بورس 24: طی مرداد ماه شاهد افزایش نسبی تقاضا در گروه فلزات اساسی ناشی از رونق فروش محصولات در بورس کالا برای محصولات فولادی بودیم به‌گونه‌ای که نمادی همچون ذوب طی این ماه رشد 15 درصدی را تجربه نموده است. همچنین قابل ذکر است که رشد سهام این شرکت طی سال جاری تنها 23 درصد بوده است که روند ارزش سهام آن در بازار و همچنین حجم سهام مورد معامله طی سال جاری به صورت نمودار زیر می‌باشد:

طی این گزارش به بررسی عملکرد شرکت ذوب‌آهن اصفهان طی سال جاری و همچنین مرداد ماه پرداخته شده است. بر این اساس اطلاعات تولید و فروش شرکت طی سال 97 و 5 ماهه سال جاری به صورت جدول زیر می‌باشد:

همان‌طور که در جدول فوق می‌توان دید، میزان فروش طی سال 97 در حدود 9 درصد کمتر از تولید بوده ولی طی سال جاری با افزایش فروش به ویژه در ماه گذشته فروش 5.5 درصد از میزان تولیدات شرکت بیشتر بوده است. همچنین میانگین تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با میانگین ماهانه سال قبل 4 درصد رشد داشته که با افزایش فروش و کاهش موجودی انبار، مقدار فروش رشد 20 درصدی را تجربه نموده است.

همچنین با افزایش نرخ فروش محصولات طی سال 97، میانگین نرخ فروش سال جاری در حدود 25 درصد بیشتر از میانگین نرخ فروش در سال 97 می‌باشد که با افزایش 20 درصدی در مقدار فروش، میانگین درآمد فروش ماهانه را نسبت به سال قبل 45 درصد رشد داده است. همچنین طی مرداد ماه با افزایش نرخ فروش محصولات در بورس کالا، شرکت اقدام به فروش موجودی انبار خود نموده به‌گونه‌ای که میزان فروش طی این ماه 37 درصد بیشتر از مقدار تولید می‌باشد. آمار تولید و فروش شرکت طی مرداد ماه به صورت نمودار زیر است:

بر اساس اطلاعات جداول فوق می‌توان رشد نرخ فروش محصولات طی سال جاری را به صورت جدول زیر محاسبه نمود. البته قابل ذکر است که نرخ فروش محصولات طی سال 97 و 98 به صورت میانگین نرخ فروش طی دوره‌های مذکور می‌باشد در نتیجه نرخ فروش محصولات طی مرداد نسبت به مرداد سال 97 بسیار بیشتر از رشد نسبت به میانگین خواهد بود.

علاوه بر تغییرات در نرخ فروش، مقدار فروش نیز با افزایش نرخ رشد نموده است که خود باعث افزایش تغییرات در ترکیب درآمدی شرکت طی این سال شده است. جدول تغییرات مذکور طی سال جاری در مقایسه با میانگینم ماهانه سال قبل به صورت زیر می‌باشد:

نمودار این تغییرات و تأثیر متقابل تغییرات نرخ و مقدار فروش بر درآمد هر گروه از محصولات به صورت نمودار زیر ترسیم شده است:

همان‌طور که می‌توان دید تنها محصولی که در تمامی موارد به کاهش مواجه بوده است ریل می‌باشد که می‌توان دلیل آن را انحصاری بودن خریداران و مشتری در نظر گرفت. البته قابل ذکر است که در درآمد سال جاری ریل در حدود 0.04 درصد و سایر محصولات 0.4 درصد از درآمد فروش را شامل می‌شوند که در نتیجه تغییرات این دو گروه محصول، تأثیری کمتر از یک درصد در درآمدها را نتیجه خواهد داد. افزایش در نرخ فروش و همچنین افزایش تقاضا در بازار برای فولاد را می‌توان نوید بخش سالی پرسود برای شرکت‌های این گروه و به ویژه شرکت ذوب‌آهن اصفهان دانست.

البته این افزایش نرخ‌ها را می‌توان ناشی از تنش‌های بازارهای جهانی به خاطر مسائل سیاسی بین آمریکا و چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان فولاد و همچنین مسائل به وجود آمده برای صادرات سنگ‌آهن و احتمال افزایش نرخ مواد اولیه دانست که در حال حاضر باعث افزایش تقاضا در بازار بورس کالا برای این محصولات شده است.