کاهش شدید قیمت سنگ آهن در هفته های اخیر نگرانی هایی برای سرمایه گذاران بوجود آورده است و برخی معتقدند این کاهش به دلایل مختلف ادامه می یابد. اما واقعیت این است که ..