بورس ٢۴ : با گذر کردن بازار مسکن از جهش قیمت، بانکی ها در صدد برآمده اند طرح افزایش وام خرید مسکن را به دولت پیشنهاد کنند و برای ترغیب دولتی ها به موافقت با این خواسته، از چاشنی طرح خانه سازی مدنظر رئیس جمهور بهره ببرند... رئیس جمهور از وزیر مسکن (وزیر راه و شهرسازی) خواسته است در سراسر کشور برای دو سال آینده ۴٠٠ هزار واحد مسکونی بر روی زمین های دولت بسازد و با قیمت مناسب و قسطی تحویل مردم دهد.رئیس جمهور در این مسیر هر نوع امکانات و پیش نیازهایی که وزارتخانه نیاز داشته باشد را فراهم می کند... این موضوع باعث شده در هفته های اخیر که رشد قیمت مسکن متوقف شده و حتی قیمت مسکن در تهران ٣ درصد نیز کاهش پیدا کرده است، برخی مسولان پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن برای زوج های فاقد مسکن را مطرح کنند...

بورس 24 : با گذر کردن بازار مسکن از جهش قیمت، بانکی ها در صدد برآمده اند طرح افزایش وام خرید مسکن را به دولت پیشنهاد کنند و برای ترغیب دولتی ها به موافقت با این خواسته، از چاشنی طرح خانه سازی مدنظر رئیس جمهور بهره ببرند.

رئیس جمهور از وزیر مسکن (وزیر راه و شهرسازی) خواسته است در سراسر کشور برای دو سال آینده 400 هزار واحد مسکونی بر روی زمین های دولت بسازد و با قیمت مناسب و قسطی تحویل مردم دهد.رئیس جمهور در این مسیر هر نوع امکانات و پیش نیازهایی که وزارتخانه نیاز داشته باشد را فراهم می کند.

این موضوع باعث شده در هفته های اخیر که رشد قیمت مسکن متوقف شده و حتی قیمت مسکن در تهران 3 درصد نیز کاهش پیدا کرده است، برخی مسولان پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن برای زوج های فاقد مسکن را مطرح کنند.

این پیشنهاد به طرح 400 هزار واحدی متصل می شود. پیشنهاد بانکی ها آن است که وام خرید مسکن یکم که در تهران 80 میلیون تومان در شهرهای بزرگ 60 میلیون و در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان پرداخت می شود، با وام ساخت 70 میلیون تومانی تجمیع شود و مجموع این دو تسهیلات به این زوج ها پرداخت شود.

در این صورت وام خرید مسکن برای خانه اولی ها به ترتیب به 150 میلیون تومان، 130 میلیون تومان و 110 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.البته بخشی از این تسهیلات با سود 8 درصد و بخشی دیگر با سود 18 درصد محاسبه می شود اما همچنان سود میانگین مجموع تسهیلات رقم بسیار پایین تر از نرخ تورم عمومی و مناسب ارزیابی می شود.دولت روحانی می خواهد تقریباً شبیه اقدامی که دولت قبل برای خانه سازی انجام دهد را تکرار کند.

دولت دهم در سال 90 و 91 ساخت 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی مهر را کلنگ زنی کرد. عمده طرح مسکن به دولت بعد کشیده شد و بارسنگین آن مانع از اجرای طرح های جدید مد نظر دولت یازدهم شد. اکنون نیز تعریف و شروع طرح 400 هزار واحدی در نیمه پایانی عمر دولت دوازدهم به معنای کش دار شدن این طرح و منتقل شدن احتمالی آن به دولت بعدی است.

آنچه احتمال تمام نشدن این طرح طی دو سال آینده را افزایش می دهد نبود اعتبار مورد نیز برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به پروژه های طرح 400 هزار واحدی است.طی 5 ماه گذشته ساخت حدود 60 هزار واحد مسکونی از کل طرح 400 هزار واحدی شروع شد. دیروز هم 110 هزار واحد دیگر زیر بار ساخت و ساز قرار گرفت.

کارشناسان درباره آزمون سخت روحانی در بخش مسکن می گویند: اگر وام خرید مسکن افزایش پیدا نکند، هر نوع طرح افزایش عرضه مسکن به منزله تامین سوخت خودرو بدون توجه به تامین راننده برای خودرو است. سوخت بدون راننده به کار خودرو نمی آید. در بازار مسکن واحدهای مسکونی با هر حجم و تعداد، بدون وجود قدرت خرید مسکن (بدون تسهیلات خرید) نه به کار سازنده ها می آید و نه به کار متقاضیان خرید مسکن.

طبق آخرین برآوردها در طرح جامع مسکن حدود یک میلیون و 500 هزار تقاضای انباشت برای خرید مسکن در بازار وجود دارد که بخش زیادی از آنها مستاجر هستند.طبق محاسبات کارشناسان اقتصادی قدرت خرید وام مسکن در شرایط حاضر به حدود 20 درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی آنکه با وام های فعلی فقط می توان 20 درصد از قیمت خرید خانه را پوشش داد.

همین وام ها در سال 93 حداقل 50 تا 60 درصد قدرت اثرگذاری داشت. اما در آن زمان قیمت ها چون که قرار بود کاهش پیدا کند و اثر جهش سال 92 خنثی شود در نتیجه کسی در بازار خرید مسکن به شکل تقاضای موثر حاضر به خرید مسکن نبود و در نتیجه قدرت آن موقع وام مسکن نمود عینی در بازار پیدا نکرد.

اکنون پس از 5 سال قدرت وام مسکن نصف شده است و با توجه به جهش قیمت مسکن و دو برابر شدن قیمت ها ظرف یکسال در تهران و 1.5 برابر شدن آن در متوسط کشور، بازار تسهیلات مسکن نیازمند تعدیل سقف های ریالی وام است.

مسولان دولتی از افزایش وام خرید مسکن ترس دارند و تصور می کنند با افزایش وام خرید مسکن قیمت مسکن نیز افزایش پیدا می کند. حال اینکه در سال های 90 تا 92 سقف وام خرید مسکن افزایش پیدا نکرد در حالی که قیمت مسکن در تهران طی آن مدت 70 درصد جهش کرد.

در حال حاضر رشد نقطه ای قیمت مسکن از 109 درصد در ابتدای تابستان به 77 درصد در میانه تابستان کاهش پیدا کرده است. این کاهش بهانه ای شده برای طرح دوباره افزایش وام خرید مسکن اما فقط برای خانه اولی ها و فقط برای خانه هایی که دولت قرار شده برای آن ها بسازد.بنابراین افراد عادی در بازار آزاد مسکن فعلا و همچنان به همان وام های قدیمی خرید مسکن دسترسی دارد و نه بیشتر!