بورس ٢۴ : کالایی‌ها افت نرخ را پذیرفتند. همین کلیدواژه کافی است تا همه چیز را به گردن نوسان قیمت دلار بیندازیم... دلار به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی قیمت بالای ١١ هزار تومان هم برای آن بالاست. کالایی‌ها هم راهی جز پذیرش این روند قیمتی ندارند و با تمایل دلار به افت قیمت‌ها ، به وضوح مسیر افت نرخ را برگزیده‌اند و یا دقیق‌تر راهی جز تمکین از قیمت دلار ندارند... فولاد مسیر افت نرخ را به صورت پلکانی در پیش گرفته و حتی امروز هم شاهد چند پله افت قیمت‌ها بودیم ولی این رفتار به همه بازار تسری پیدا نکرد و وجود تقاضای مؤثر در زمان اوج تقاضای فصلی به مقاومت قیمتی در بازار فولاد منجر شد و یک روز با ثبات شکننده به ثبت رسید...