بورس ٢۴ : کاهش قیمت دلار برای تفسیر تمامی نوسان قیمت‌های امروز در بازارهای کالایی کافیست. روند کلی بازار اگرچه با ثبات نسبی همراه است ولی این مقاومت را نمی‌توان چندان قدرتمند دانست... بهای فولاد امروز را هم با مقاومت پشت سر گذاشت اگرچه می‌توان گفت به مرور زمان مقاومت این بازار هم در حال تضعیف است. پتروشیمی‌ها اما توان چندانی برای مقاومت نداشتند و اعلام کاهش قیمت‌های پایه در بورس روند نزولی نرخ را تسریع و تسهیل کرد. آتی هم اگرچه نوسان داشت ولی در پایان بازار شاهد صعود نسبی این نرخ بودیم ولی نه برای همه سررسیدها...