ریسک ناشی از سهام در حقیقت به صندوق ها نیز سرایت خواهد کرد لیکن با تنوع سازی سبد دارایی ها و همچنین استفاده از کارشناسان این ریسک ها قابل کنترل هستند...

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس 24 :

اگر مطالب قبل را مطالعه فرمودید و اکنون به دنبال سرمایه گذاری در صندوق ها هستید باید پیش از هر چیز بدانید که در صندوق ها نیز میزان مشخصی از ریسک وجود دارد. این به دلیل آن است که شما صندوق های سهام را انتخاب کردید و ذاتا بازار سرمایه دارای میزانی از ریسک می باشد. انواع دیگری از صندوق نیز وجود دارد مانند صندوق با درآمد ثابت که ریسک بسیار کمی دارد، یا زمین و ساختمان، طلا و غیره لیکن عمدتا افرادی که سرمایه گذاری در سهام را به عنوان یک ریسک مالی میپذیرند و در عین حال مایل به استفاده از دانش و تجربه دیگران در این خصوص هستند، صندوق سهام را ترجیح می دهند.

ریسک ناشی از سهام در حقیقت به صندوق ها نیز سرایت خواهد کرد لیکن با تنوع سازی سبد دارایی ها و همچنین استفاده از کارشناسان این ریسک ها قابل کنترل هستند و ممکن است شما در صندوقی با ریسک بسیار اندک سرمایه گذاری کنید یا در صندوقی با ریسک نسبتا بالا. در اینجا میزان ریسک صندوق به ماهیت فعالیت آنها مربوط نیست بلکه تخصص و توانایی صندوق در به کار گیری منابع مالی تعیین کننده کم یا زیاد بودن ریسک خواهد بود.

صندوق های سهام می بایست عمده دارایی‌های خود را در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می نمایند. این صندوق ها بر خلاف سایر صندوق های درآمد ثابت یا اوراق بدهی نرخ بازدهی تضمینی و همچنین پرداخت سود دوره‌ای ندارند و به همین دلیل ممکن است در شرایط سودی بیشتر یا کمتر از صندوق های درآمد ثابت داشته باشند که در حقیقت اختلاف این سود پاداش یا زیان پذیرش ریسک بیشتر است.

یکی از بهترین راه ها برای انتخاب صندوق های برتر استفاده از سامانه مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به آدرس اینترنتی www.fipiran.com می باشد. در این وب سایت می توانید صندوق ها را بر اساس نوع آنها یعنی درآمد ثابت، سهام یا مختلط مقایسه کنید و بازدهی آنها را در دوره های ماهانه و سالانه مقایسه کنید تا بهترین صندوق را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایید.

راه دیگر مراجعه به سایت های برخی صندوق ها است که از متنوع ترین آن ها می توان بهnibmarketاشاره کرد و جزئیات بیشتر صندوق ها را می توان دراین سایت مطالعه نمود.