معاملات امروز جو مثبتی داشت و موجب شد شاخص به میزان ٣٨۵٩ واحد افزایش یافته و در یک قدمی ٢٧٠ هزار واحد قرار گیرد...