بازارهای کالایی غالباً شنبه‌های آرام و بی‌حاشیه‌ای دارند و البته این هفته با اثر تعطیلی هفته قبل هم همراه بوده که به بی‌رمقی جدی‌تری در این بازار منجر شد. بازار فولاد در برخی از آمارها با ثبات نرخ و در برخی دیگر با کاهش محدود قیمت همراه بود ولی در کل روز کم‌خبری را تجربه کرد... به رغم ثبات نسبی قیمت‌ها ، فردا روز مهمی برای پتروشیمی‌هاست شاید جریان این بازار تغییر کند. در بازار آتی هم آرامش نسبی حاکم بود ولی می‌توان گفت که امروز جریان غالب بر قیمت‌ها به سمت رشد نرخ محدودی تمایل داشت. بورس انرژی هم یک روز کم خبر و البته ضعیف را سپری کرد...