تقریبا دو ماه پیش بود که تحلیل نموداری سهم با عنوان «اپرداز و شکست سقف تاریخی» روی خروجی سایت قرار گرفت. در آن مقطع قیمت سهم حوالی ١٠٠٠ تومان در حال نوسان بود که پیش بینی رشد ارزش سهم تا محدوده ١۵٠٠ - ١۵۵٠ تومان را داشتیم...

تحلیل تکنیکال آتیه داده پرداز - اپرداز :

 

تقریبا دو ماه پیش بود که تحلیل نموداری سهم با عنوان «اپرداز و شکست سقف تاریخی» روی خروجی سایت قرار گرفت. در آن مقطع قیمت سهم حوالی 1000 تومان در حال نوسان بود که پیش بینی رشد ارزش سهم تا محدوده 1500 - 1550 تومان را داشتیم. روز کاری گذشته ارزش هر سهم شرکت تا محدوده 1476 تومان پیشروی کرد و عملا فاصله ای با محدوده پیش بینی شده ندارد. بدین ترتیب قیمت هر سهم از زمان معرفی بیش از 50 درصد رشد را تجربه کرده است. لازم به ذکر است که در بین شاهد تقسیم سود 503 ریالی شرکت به ازای هر سهم بودیم.

 

برای مشاهده تحلیل قبلی اینجا را کلیک کنید.