در رابطه با معاملات سهام اگر، دائما در حال اشتباه کردن بوده و به صلاح خود عمل نکنید ، واضح است که مکانیزم شکست شما فعال است... از سوی دیگر اگر به صلاح خود عمل کرده و از بیشتر اشتباهات معاملاتی پرهیز می کنید، می توان نتیجه گرفت که مکانیزم موفقیت شما با تمام توان در حال کار است...

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس 24 :

تعداد کمی از افراد پیرامون ما خود را به معنای واقعی موفق می دانند. همه مردم به نوعی در جستجوی موفقیت هستند. هر کس به نوعی به دنبال کشف راز موفقیت است و تجربه نشان داده عوامل ساده ای چون مثبت اندیشی ، اعتماد به نفس ، سلامتی روح و روان ، قانون جذب و ... می توانند به موفقیت فرد کمک کنند.

در ادامه با آموزش های بورس 24 همراه باشید....

از مکانیزم خودکار حرف می زنیم ، یعنی همان مکانیزم تابع هدف که در درون همه ما موجود می باشد. می دانیم که مکانیزم خودکار مانند یک کامپیوتر الکترونیکی برای رسیدن به هدف، ما را یاری می کند. ولی همین مکانیزم خودکار می تواند یک مکانیزم شکست و یا یک مکانیزم موفقیت باشد.

هنگامی که این مکانیزم به عنوان یک مکانیزم موفقیت مشغول کار است، ما را در رسیدن به اهدافی که در بهبود زندگی مان موثرند یاری می کند .همانطور که از قبل می دانید از قدرت تصور خلاق خود برای تصور کردن این اهداف سود می بریم و مکانیزم موفقیت ما در به سرانجام رسانیدن این اهداف به ما کمک می کند.

از سوی دیگر اگر چیزهایی را که سعی بر اجتناب از آن ها داریم، یعنی مشکلات و نگرانی ها، را به روشنی در ذهن متصور شویم، آن گاه در زندگی نیز همان مسائل منفی را پذیرا خواهیم شد. همانطور که در قبل گفتیم مکانیزم خودکار ما کاملا بی طرف است. این مکانیزم آنچه را که ما به روشنی در ذهن تصور می کنیم دریافت کرده و به شدت در جامه عمل پوشیدن به آن کوشش می کند.

اگر تصوراتی مثبت در ذهن داشته باشید این مکانیزم همانند مکانیزم موفقیت عمل کرده و شما را به هدف خواهند رساند. ولی اگر منفی فکر کنید(مانند بسیاری از مردم) به همان سختی کوشش خواهد کرد که آن تصورات منفی را به حقیقت پیوند دهد و در این حالت به عنوان مکانیزم شکست عمل می کند.

مثالی که دکتر مالتز برای کمک به درک بهتر مکانیزم موفقیت بیان می کند، روشی است که موش خرما برای یافتن غذا در زمان نزدیکی فصل سرما استفاده می کند. موش خرما احتیاجی ندارد که به منظور یافتن غذا برای زمستان آموزش ببیند. این غریزه موش خرماست که در درونش او را برای کنار آمدن با محیط کمک می کند. حتی موش خرمایی که در فصل تابستان به دنیا آمده است(و هنوز زمستان را ندیده است)می داند که باید قبل از رسیدن زمستان و به منظور زنده ماندن به جمع آوری غذا بپردازد. این مکانیزم موفقیت موجود در موش خرما، او را زنده نگه می دارد. تنها تفاوت میان انسان و حیوان در این است که حیوانات قادر به انتخاب هدف خود نیستند.

ولی واضح است که انسان متفاوت است. او می تواند اهداف خود را انتخاب کند. انسان می تواند از مکانیزم موفقیت خود در ارتباط با قدرت تصور خلاق خود، در پایه گذاری و رسیدن به هدف ها استفاده کند.

ولی این مسئله مربوط به خود شما می شود که از مکانیزم موفقیت استفاده کنید و یا مکانیزم شکست. در رابطه با معاملات سهام اگر، دائما در حال اشتباه کردن بوده و به صلاح خود عمل نکنید ، واضح است که مکانیزم شکست شما فعال است. از سوی دیگر اگر به صلاح خود عمل کرده و از بیشتر اشتباهات معاملاتی پرهیز می کنید، می توان نتیجه گرفت که مکانیزم موفقیت شما با تمام توان در حال کار است.

دکتر مالتز در علم سایکو-سایبرنتیک، لیستی از اصول اولیه ای که مکانیزم موفقیت بر اساس آن کار می کند، به شرح زیر تهیه کرده است:

  1. مکانیزم موفقیت درون شما، باید دارای یک هدف باشد. این هدف باید به شکل کامل درک شده باشد. این مکانیزم به دو صورت عمل می کند، یا (الف) شما را به سوی هدفی که از قبل تعیین شده است هدایت می کند و یا (ب) با کشف یک هدف جدید برای شما این کار را انجام خواهد داد.
  2. مکانیزم خودکار وابسته به وجود یک هدف نهایی است بدین معنی که عملکرد آن بر اساس اهداف و نتایج پایانی یک عملکرد محاسبه می شود.
  3. از اشتباه کردن یا شکست های موقت هراسی نداشته باشید. تمامی مکانیزم های خودکار توسط یک بازخورد منفی یا با پیشروی، اشتباه کردن و اصلاحات سریع در مسیر، به هدف نائل می شوند.
  4. یادگیری هر نوع مهارتی توسط سعی و خطا و یا تصحیح ذهنی هدف پس از هر خطا تا رسیدن به یک حرکت موفقیت آمیز کامل می شود. پس از این یادگیری های بعدی و موفقیت های ممتد با فراموش کردن خطاهای گذشته و به یاد داشتن نتایج موفقیت آمیز امکان پذیر است.

باید فرا بگیرید که به مکانیزم خودکار فعال خود اعتماد کنید و با تمرکز بیش از حد یا با دلواپسی برای این موضوع که آیا نتیجه مناسب خواهید گرفت یا نه و یا حتی با تلاش بیش از حد برای خودآگاه عمل کردن موضوع را پیچیده نکنید .در حقیقت باید برای انجام امور به جای مجبور کردن این مکانیزم، آن را به حال خود بگذارید. این اعتماد بسیار ضروری است زیرا مکانیزم خلاق شما در سطحی پایین تر از خودآگاه عمل کرده و شما قادر به فهمیدن آنچه در زیر این سطح اتفاق می افتد ، نیستید. علاوه بر این، طبیعت این مکانیزم این است که نسبت به نیازهای فعلی شما عکس العملی خود به خود داشته باشد. بنابراین باید بدانید که هیچ ضمانتی در مورد نوع عملکرد این مکانیزم وجود ندارد. زمان عملکرد این مکانیزم هنگامی آغاز می شود که شما اقدام به انجام کاری می کنید .نباید برای انجام کاری منتظر اقدام مکانیزم خودکار باشید بلکه باید شروع به کار کنید و مطمئن باشید که این مکانیزم به موقع مداخله خواهد کرد.

عنوان قبل : چه تصوری از خود دارید؟