شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با نام اولیه تأمین مواد اولیه فولاد صبانور به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ١٢٩٢۶۶ مورخ ٢٨ اسفند ماه ١٣٧۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام .....