بورس ٢۴ : بازارهای کالایی هنوز در فاز مقاومت هستند و در برابر افت قیمت‌ها مقاومت می‌کنند. رشد مقطعی قیمت دلار در دو روز اخیر هم به کمک بازار آمده است تا بخشی از بدبینی‌های قبلی را محدود کند... فولاد به شدت در برابر افت قیمت‌ها مقاومت می‌کند اگرچه هنوز هم کژ دار و مریز روند نزولی خود را حفظ کرده و نوسان نرخ این روزها در مقایسه با دوره‌های کاهش قیمت ، یک شرایط متعادل و حتی خوب را نشان می‌دهد... در بازار پتروشیمی‌ها شاهد افت قیمت‌های پایه هستیم و همین سیگنال فضای چندانی را برای رشد نرخ و حتی مقاومت در برابر افت قیمت‌ها باقی نمی‌گذارد.... در این شرایط کلی می‌توان گفت که بازارها در فاز صبر و نظاره هستند اگرچه در هفته جاری امکان ثبت حجم معاملات گسترده هم وجود ندارد. رخدادهای اصلی را باید در هفته آینده رصد کرد اگرچه امروز بازارهای آتی در بورس کالا خوش درخشیدند و بورس انرژی هم یک روز متعادل را تجربه کرد...