بورس ٢۴ : کالایی‌ها هنوز بی رمق هستند و البته روز شنبه هم به بی‌رمقی آن‌ها افزوده است. داده جذابی هم از تحرک نرخ گزارش نشده که در نهایت آغاز هفته آرامی را به همراه داشت... خبر خاصی در بازارهای کالایی برای روز جاری مشاهده نشد. بازار فولاد اگرچه در برابر افت قیمت‌ها سرسختانه مقاومت می‌کند ولی باز هم تمایل به کاهش نرخ را می‌توان در خلال لیست‌های فروش مشاهده کرد. بازار پلیمرها هم در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت کرد ولی این بازار هم منتظر اعلام قیمت‌های پایه در بورس کالاست تا جهت‌گیری خود را پیدا کند آن‌هم در شرایطی که احتمال اعلام کاهشی نرخ در این بازار وجود دارد...