معاملات روز چهارشنبه تحت تاثیر بهبود وضعیت بازارهای جهانی بود و شاخص کل موفق شد با جهش بیش از ۴.٠٠٠ واحدی از مقاومت ٢۵٧ هزار واحدی گذر کند. عبور از مقاومت مذکور در شرایطی رخ داد که بازار روز سه‌شنبه رشد جدی ورود نقدینگی را تجربه کرده بود. البته بازار روز چهارشنبه با وجود رشد سنگین یاد شده، ضعف‌هایی هم داشت. عدم تشکیل صف تقاضا در نمادهای بزرگ بیانگر نگرانی بازار نسبت به عرضه سنگین حقوقی‌ها و البته عدم اطمینان به ثبات قیمت‌ها در بازارهای جهانی است. به نظر می‌رسد بازار پتانسیل رشد بیشتر و ثبت اهداف جدید را داشته باشد اما مسیر صعودی فوق، با پیچ و خم‌هایی همراه خواهد بود. در واقع انتظارات را باید تعدیل کرد. چراکه بواسطه در سود بودن معامله‌گران و تلاطمات بازارهای جهانی، در مثبت ها فشار عرضه را خواهیم داشت. بنابراین می‌توان امیدوار بود که بازار با یک شیب ملایم در مسیر ...