در مقیاس زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده ، پس از یک اصلاح abc در بازه زمانی ۴ ساله ، بنظر می رسد سهم وارد یک ترند ۵ موجی شده است. همانطور که ...