شرکت پتروشیمی فجر به منظور تولید و توزیع سرویس‌های جانبی شامل برق ،بخار، اکسیژن، نیتروژن، آرگون، هوای فشرده، آب‌های صنعتی و تصفیه پساب‌های صنعتی در سایت‌های ۲ و ۴ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ، واقع در شمال غربی خلیج‌فارس قرار گرفته است. این شرکت.....