با وجود نوپا بودن شرکت در این مسیر بازدهی خوبی نیز به لطف بازارهای جهانی و تورم ایجاد شده نصیبش شده که در مبالغ فروش به خوبی دیده می شود. لازم بذکر است که مطابق برآوردها ١۵ الی ٢٠ درصد فروش احتمالا از محل صادرات تامین می گردد که...