پس از اصلاح شاخص های مالی و قیمت مواد خام در دو هفته اخیر، اکنون سرمایه گذاران به یک چیز امیدوار هستند. بر همین مبنا برخی کارشناسان می گویند احتمال جبران زیان ها البته به شکل محدود وجود دارد و نقش دلار ..