به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با تحول در نرخ های فروش و قرار گیری در سطوح حمایتی سیگنال کم ریسک اما پر سود با پتانسیل بازدهی ٢٠ تا ٣٠ درصدی را صادر کرده است