بورس ٢۴ : شرق و غرب تهران تا همین یک سال پیش دقیقا یک چهارم از کل بازار معاملات خرید مسکن را تشکیل می دادند ، اما اکنون سهم این دو جهت جغرافیایی از بازار مسکن به حدود ٢٠ درصد نزول کرده است... مناطق ۴ و ۵ مناطق اصلی بازار خرید و فروش مسکن هستند. در این دو منطقه شرقی و غربی بیشترین تعداد واحد مسکونی با مساحت زیر ٩٠ مترمربع وجود دارد. همچنین بیشترین آپارتمان اجاره ای نیز در این دو منطقه یافت می شود. از طرقی قیمت میانگین واحدهای مسکونی در مناطق ۴ و ۵ بیشترین نزدیکی را با قیمت میانگین شهر دارد... در منطقه ۵ ماه گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ١۶ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان رسید و در منطقه ۴ نیز متوسط قیمت مترمربعی ١٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان است...

بورس 24 : شرق و غرب تهران تا همین یک سال پیش دقیقا یک چهارم از کل بازار معاملات خرید مسکن را تشکیل می دادند ، اما اکنون سهم این دو جهت جغرافیایی از بازار مسکن به حدود 20 درصد نزول کرده است.

مناطق 4 و 5 مناطق اصلی بازار خرید و فروش مسکن هستند. در این دو منطقه شرقی و غربی بیشترین تعداد واحد مسکونی با مساحت زیر 90 مترمربع وجود دارد. همچنین بیشترین آپارتمان اجاره ای نیز در این دو منطقه یافت می شود. از طرقی قیمت میانگین واحدهای مسکونی در مناطق 4 و 5 بیشترین نزدیکی را با قیمت میانگین شهر دارد. در منطقه 5 ماه گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 16 میلیون و 400 هزار تومان رسید و در منطقه 4 نیز متوسط قیمت مترمربعی 13 میلیون و 500 هزار تومان است.

بعد از دو منطقه 4 و 5، منطقه 2 جزو منطقه اصلی بازار مسکن تهران است. از هر 100 واحد مسکونی فروخته شده در تهران طی ماه های اخیر 9 واحد مسکونی در منطقه 2 قرار داشته است.

6 درصد معاملات خرید مسکن در تهران نیز در گرانترین منطقه یعنی منطقه یک انجام می شود.ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران به نزدیک 30 میلیون تومان رسید. در حال حاضر ارزانترین منطقه بازار مسکن تهران منطقه 18 است. متوسط قیمت در این منطقه متری 6 میلیون تومان است.

گزارش تکمیلی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی سال جاری حکایت از آن دارد که از ابتدای سال تا پایان تیر ماه در مجموع 26 هزار و 327 واحد مسکونی در تهران فروخته شده است. در این مدت روزی به طور متوسط 212 واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شده است.تعداد معاملات خرید مسکن در مقایسه با 4 ماهه اول سال 97 حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده است.

در این مدت واحدهای مسکونی با قیمت متری 6 تا 9 میلیون تومان بیشترین فراوانی را در مقایسه با سایر قیمت های مترمربع به خود اختصاص دادند. سهم این خانه ها از کل معاملات 20 درصد بوده است.

ماه گذشته 59 درصد از واحدهای مسکونی فروخته شده از قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (کمتر از 13 میلیون و 350 هزار تومان) برخوردار بودند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در یر ماه 98 نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 50 تا 60 مترمربع با سهم 15 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 مترمربع و همچنین واحدهای 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم های 14 درصد و 12 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.طبق آخرین آمار موجود در سایت بانک مرکزی واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 54 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

در اولین ماه از تابستان امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش 3 تا 4.5 میلیارد تومان با اختصاص سهم 15 درصدی بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش 4.5 تا 6 و 6 تا 7.5 میلیارد تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 13 درصدی و 10 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

بیش از نیمی از معاملات خرید و فروش آپارتمان در تهران به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 900 میلیون تومان اختصاص داشته است.

هر چند چنانچه گردش مالی بازار معاملات مسکن تهران در ماه گذشته را بررسی می کنیم مشخص می شود هر واحد مسکونی به طور متوسط با قیمت کل یک میلیارد و 200 میلیون تومان خرید و فروش شده است.

در رکود سال های 93 و 94 متوسط قیمت کل واحدهای مسکونی فروخته شده در تهران حول و حوش رقمی کمتر از 500 میلیون تومان بود.