عملکرد بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته تا حدود زیادی مشابه با بازار روز یکشنبه بود. با این تفاوت که از میزان تقاضا به روی سهام خودروسازی کاسته شد و از طرف دیگر بازگشایی منفی بازارهای جهانی، سبب شد تا فشار عرضه به روی سهام صادرات‌محور تداوم داشته باشد. با این وجود گمانه‌زنی برای حذف ارز ۴.٢٠٠ تومانی موجب شد شاخص بتواند یک رشد دیگر را به ثبت رسانده و فاصله خود را با مقاومت ٢۵۵ هزار واحدی که روز یکشنبه شکست، بیشتر کند. در واقع تحولات رخ داده، ذائقه معامله‌گران را تغییر داده و در نتیجه باری دیگر برمیزان سرعت رشد شاخص هم‌وزن افزوده شده است. عقب‌نشینی نرخ ارز در بازار آزاد و در نتیجه تنزل ...