بورس ٢۴ : کالایی‌ها روز بدی را پشت سر نگذاشتند. بازار فولاد با ثبات نرخ همراه بود حتی جرقه‌هایی از رشد قیمت‌ها را نیز نشان داد. معاملات بورس کالا هم قابل قبول بود آن‌هم در شرایطی که چند عرضه با رقابت همراه شد که مهمترین آن معامله ۶۶٠٠ تن تیرآهن ذوب آهن اصفهان بود که نزدیک به ٣٠٠ تومان بالاتر از قیمت‌های پایه برای عرضه سلف ، مورد معامله قرار گرفت... کاهش قیمت‌های پایه پتروشیمیایی‌ها در بورس کالا نیز سیگنال مهمی بود که انتظار افت نرخ در بازار داخلی را تقویت کرد ولی در همین بازار نزولی هم چند گرید محدود افزایش نرخ داشتند. معاملات پلیمرها در بورس کالا نیز مطلوب ارزیابی می شود...