این شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس اوراق بهادار پذیرفته‌شده و در تیرماه ١٣٩١ با نماد شبندر در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای در بورس عرضه شد. همچنین سهام شرکت همچنان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد و .....