روز گذشته سخنان رییس بانک مرکزی آمریکا وضعیت بازارهای مختلف را دگرگون کرد زیرا محتوای سخنان او با آنچه سرمایه گذاران انتظار داشتند در تضاد قرار داشت. طبیعی بود که قیمت طلا و شاخص های مالی سقوط کردند و حالا پرسش اصلی این است که ..