تولید شرکت طی دوره چهار ماهه سال جاری در مقایسه با میانگین تولید چهار ماهه سال ٩٧ در حدود ٣ درصد کاهش را نشان می‌دهد ولی فروش طی این دوره با کاهش موجودی انبار، افزایش ۵ درصدی یافته که با میانگین افزایش نرخ فروش محصولات به میزان .....